Stor bedrift i Norge

Hydros virksomhet

Hydro – Et av Norges største selskaper

Hydro er en viktig aktør i internasjonal kraftproduksjonsindustri. Selskapet driver også med aluminiumprodukter og er en anerkjent og respektert bedrift.

Den norske stat er en av hovedaksjonærene i selskapet. Hovedkontoret sitter i Oslo.

Hydros historie

Hydro så dagens lys i 1905. Det hele startet med at ingeniøren Sam Eyde og fysikkprofessor Kristian Birkeland, utviklet hvordan man bruke elektrisk kraft til å binde luftens nitrogen. Ved å ta i bruk vannkraftressursene som finnes i Norge var det mulig å fremstille nitrogengjødsel til en rettferdig pris.

Under annen verdenskrig var Hydro et mål for tyskerne. Mange av Hydros anlegg ble utsatt for angrep av de allierte for å hindre tyskerne i å overta anleggene. Spesielt kjent er sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget ved Rjukan i 1943, som er dramatisert i NRKs tv-serie «Kampen om tungtvannet».

Hydros virksomhet

Hydro er mest kjent for kraftproduksjonen ved bruk av vannkraft, som er en fornybar energikilde. Hydro har fire hovedområder for produksjon: Telemark, Røldal-Suldal, Sogn, og Vennesla. Til sammen produserer Hydro årlig 10 terrawattimer, som er like mye som Oslo bruker hvert år. Vannkraft er også en sentral del i aluminiumsverkene.

Siden 1963 har selskapet også drivet med aluminiumsverk. Hydro er også miljøbevisste når det kommer til aluminiumsproduksjon, der de har høyt søkelys på gjenvinning. Hydro setter sin stolthet i å levere førsteklasses produkter skreddersydd til eksakte kundespesifikasjoner. Selskapet har fem aluminiumsproduksjonsanlegg i Norge, på Husnes, Høyanger, Karmøy, Sunndal og Årdal.

Grønnere produksjon

Hydro er stolt av sitt fokusområde på gjenvinning. Selskapet er klar over det økte energibehovet som skaper etterspørsel for fornybare energikilder. Som svar til dette tar Hydro sitt ansvar for å skape en verden med grønnere produksjon. Siden 1990 har selskapet redusert sine CO2-utslipp med hele 75 %, og har som mål å redusere utslippene helt til det minimale. Dette er meget gode tall og det er flott å se at selskaper begynner å bli mer miljøbevisst.

Forskning og innovasjon er sentralt innenfor grønnere produksjon. Hydro er klar over at disse fokusområdene vil bidra til å sikre Hydros framtid, og har derfor satt i gang treningsprogrammet «Co-creation». God kontroll og gode rutiner er også fokusområder for Hydro når det kommer til å holde kontroll på utslippene.

Hydro i nyere tid

I 2000-tallet gikk Hydro gjennom flere omfattende endringer. Sjømatproduksjonen ble solgt i 2000 og videreført i Marine Harvest. Kunstgjødselproduksjonen ble skilt ut i selskapet Yara International i 2004. En av de modigste beslutningene i restruktureringen var å skille ut olje- og gassdivisjonen i Statoil i 2007. I 2010 overtok Hydro Vales aluminiumvirksomhet for 30 milliarder kroner.

Oppsummering

I kraftproduksjonsindustrien har Hydro virkelig satt sine spor. Hydro driver hovedsakelig med vannkraft og produksjon av aluminium. I en verden med økt CO2-utslipp og økt energibehov som tærer på ikke-fornybare energikilder, gjør Hydro det de kan for å redusere sine utslipp. Etter omfattende restrukturering i 2000-tallet har Hydro befestet sin posisjon innenfor vannkraft og aluminiumsproduksjon.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *