Business studier

Innflytelsesrike personer i norsk

Navn i norsk næringsliv fra ulike bransjer

Næringslivet i Norge består av ulike selskaper og bransjer. Det norske næringslivet gjør det godt, og dette er et område mange unge jobbsøkende ønsker å bli en del av. Helse er den bransjen med flest ansatte, men Norge er en råvarenasjon, og eksport av råolje og gass utgjør størst bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) i dag. Mange av Norges rikeste er mennesker som gjort det stort innenfor næringslivet, og i den artikkelen skal vi se på anerkjente navn og selskaper som virkelig har gjort det stort.

Det har skjedd store endringer i norsk næringsliv siden 1900. Tidligere var nesten halvparten primærnæringer, slik som jord- og skogbruk og fiske, men funnet av olje på Ekofisk i 1969 førte til en stor endring av næringslivet i Norge. Kvinneandelen er også på vei oppover, og grep blir gjort for å opprettholde dette. Flere og flere kvinner søker seg inn i næringslivet, en bransje som tidligere florerte av mannsdominerte yrker.

Noen av næringslivets fremtredende personer

Av de største selskapene er Norge er det trolig konsernsjef i DNB Bank, Rune Bjerke, som er en av de mest fremtredende. DNB er det tredje største selskapet i Norge, og Olaug Johanne Svarva er styreleder. Det største selskapet i Norge er Equinor (tidligere Statoil) hvor Eldar Sætre er konsernsjef, og der Jon Erik Reinhardsen er styreleder. Dette er nok en bank alle Norges innbyggere har hørt om.

Videre finner vi Bjørn Ivar Moen, konstituert administrerende direktør i Telenor, og Norsk Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Kjell Inge Røkke, gründer og eier i Aker, er nå mindre å se i media, men er like fullt et viktig navn i næringslivet.

Kvinner i toppen skal økes

Topplederstillinger i norsk næringsliv domineres av menn, selv om antallet har økt de siste årene. I Norges 10 største selskaper er den kun én kvinnelig toppleder. I juni 2018 utfordret regjeringen næringslivet på hva de selv kan gjøre. Da med formål om å iverksette tiltak slik at det kan rekrutteres flere kvinnelige toppledere. Vi håper at flere kvinner søker seg inn i næringslivet, vi trenger flere kvinnelige toppledere her i Norden.

Tilstede var flere styreledere og toppledere fra ulike selskaper og organisasjoner. Det kom forslag om at man bør satse mer på unge kvinnelige ledere, og at det bør være et mål om balanse mellom kjønnene i alle ledelsesnivåer. I etterkant av dette tok for eksempel DNB Bank grep, og inngikk avtale med et advokatfirma hvor minimum 50 % er kvinner. Dette kan være både inspirerende og motiverende for unge kvinner som studerer, eller som ønsker å jobbe innenfor denne sektoren.

Kjente kvinner på toppen

Det er flere velkjente kvinnenavn i toppen selv om de ikke er flest. Kristin Skogen Lund er administrerende direktør i Schibsted, og før dette besatt hun samme stilling i Næringslivets Hovedorganisasjon. Anita Krohn Traaseth er på vei bort fra Innovasjon Norge etter fem år som administrerende direktør, og er inntil videre erstattet av Hans Martin Vikdal.

Helsebransjen er Norges største sett i antall ansatte. De tre største virksomhetene er Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst siden 2015 er Cathrine Marie Lofthus. Helse Vest og Helse Midt-Norge ledes henholdsvis av Herlof Nilsen og Stig Arild Slørdahl.

Den yngre garde og næringslivet

Tvillingsøstrene Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983) er begge styremedlemmer i Norwegian Property. De er døtre av forretningsmannen John Fredriksen som også er et meget kjent navn. Gunhild Stordalen (født 1979), grunnlegger av Stordalen Foundation, sammen med ektemannen og hotellkonge Petter Stordalen, får mye mediafokus i disse dager med ny rapport om mat, helse og miljø (EAT-Lancet-rapporten).

Veien videre – nye holdninger?

Næringslivets og dets aktører har alltid vært i endring. Med yngre krefter og fokus på et bærekraftig miljø, samt et mer kritisk blikk fra forbrukerne, vil endringene trolig fortsette.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *