Business studier

Selv drifte næringsvirksomheten

Enkeltmannsforetak

Du må selv drifte næringsvirksomheten for å kunne registrere et enkeltmannsforetak. Det er krav til en viss varighet og omfang for at det skal godkjennes som næringsvirksomhet. Virksomheten skal over tid kunne gi overskudd og eventuell avkastning.

Du registrerer et enkeltmannsforetak på nettet i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Selve registreringen er forholdsvis enkel og kostnadsfritt. Du vil få et organisasjonsnummer når registreringen er bekreftet. Er du usikker på hvordan du skal registrere deg, eller om du trenger hjelp, kan du alltid kontakte Brønnøysundregistrene. De ansatte vil hjelpe deg og veilede deg gjennom søknaden, og det er viktig at du fyller ut all den nødvendige informasjon registret trenger for å registrere deg og din bedrift.

Ansatte

Som innehaver er du ikke selv ansatt og betaler derfor ikke arbeidsgiveravgift. Du disponerer derimot et eventuelt overskudd og dette overskuddet danner grunnlaget for din skattbare inntekt.

Om du skulle ha behov for å ansette andre blir du formelt arbeidsgiver, må betale arbeidsgiveravgift og vil ha et arbeidsgiveransvar. Ektefellen til innehaver kan arbeide i foretaket, men vil da motta andel av eventuelt overskudd og kan ikke ansettes.

Skatter, avgifter og andre krav

Fire ganger årlig betaler man som selvstendig næringsdrivende inn forskuddsskatt. Du rapporterer inn årlig hvor mye du forventer å gå i overskudd, og skatteetaten regner så ut hvor mye du skal skatte. Eventuell restskatt vil gjøres opp med skatteoppgjøret. Næringsvirksomheter får oppgjøret i løpet av høsten.

Enkeltmannsforetak har bokføringsplikt. Det betyr at du må ha en oversikt over inntekter og utgifter med bilag som bekrefter disse. Bilagene skal oppbevares i ti år og kan gjøres digitalt. Du må registrere deg i merverdiavgiftsregisteret om du i løpet av en 12 måneders periode har mer enn 50.000 kroner i merverdiavgiftspliktig omsetning. Regnskapsfører kan være til stor hjelp, og det anbefales å ansette en person som kan hjelpe deg med regnskap. Det finnes også diverse nettsider som du kan bruke som hjelpemiddel om du sliter med regnskapet.

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Du står selv ansvarlig for å spare til pensjonen din, og det kan være lurt å vurdere privat pensjonssparing. Pensjonsberegningen baseres på din næringsinntekt, så her vil de fleste oppleve en markant nedgang i inntekt sammenlignet med lønnsmottakere. Det er derfor viktig at du sparer på egenhånd, og legger en plan. Sett gjerne av et fast beløp hver måned som du kan nyte av når pensjonstiden kommer.

Ved sykdom vil du ikke ha de samme rettighetene som en arbeidstaker, men du kan tegne en egen forsikring som sikrer deg dersom du blir sykemeldt. Uten forsikringen har du rett til sykepenger først fra 17. sykedag. Sykepengene er 66 % av inntekten din. Dette er stor forskjell sammenlignet med ordinære arbeidstakere som har rett til sykepenger fra dag 1.

Fordelene ved å være selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du stor frihet og bestemmer selv din arbeidstid. Det er en relativt enkel oppstart uten behov for investeringer. Du kan være din egen sjef, og du vil i stor grad bestemme over din egen arbeidsdag. Mange selvstendig næringsdrivende jobber gjerne som skribenter og frilansere. Det finnes utallig mange forskjellige yrker en kan frilanse innenfor, de mest vanlige retningene å gå er derimot innen medieverdenen, som f.eks. tekstskriving og fotograf. Bloggere går også under kategorien selvstendig næringsdrivende, og mange av de mest populære bloggerne får hjelp av blant annet en regnskapsfører for å holde orden i papirene og tallene.

Ulempene

Enkelte som driver for seg selv vil oppleve det som en ensom tilværelse, i de fleste tilfeller uten kollegaer eller noen å «kaste ball med». Ugunstige sosiale rettigheter og fullt økonomisk ansvar er tungtveiende faktorer til å vurdere andre selskapsformer før du bestemmer deg for å starte et enkeltmannsforetak. For noen vil det å holde styr på sin egen skatt være en ulempe, da det kreves at du setter deg inn i systemet. Noen liker ikke ansvaret en selvstendig næringsdrivende har ovenfor seg selv, men dette kommer helt an på hver enkelt person sine egne holdninger og egenskaper. Det er selvfølgelig en ulempe at en ikke har direkte rettigheter når det kommer til sykepenger, og dette er en risiko mange ikke er villig til å ta. Er du dog en ansvarsbevisst person som klarer å styre over din egen skatt og pensjon, vil friheten en selvstendig næringsdrivende person ha, nok være svært fristende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *