Business studier

Starte egen bedrift

Ungt Entreprenørskap og ungdomsbedrifter

Alle ting starter med en idé. Det gjør også ungdomsbedrifter, dere tar fatt på arbeidet med å etablere og drive deres egen bedrift. I denne artikkelen vil du få en god oversikt over hva en ungdomsbedrift er, samt gode tips til hvordan du selv kan starte en.

Mange ungdommer velger entreprenørskap som valg fag i den videregående skolen, men ikke alle har den muligheten. Derfor har vi laget denne artikkelen, slik at alle kan få denne muligheten. Å starte ungdomsbedrift er en veldig lærerik tid av skoleåret. Dere får se hvordan det er å starte en ordentlig bedrift, med produkter, kunder, leverandører og penger.

Gode start tips

Det er viktig at klassen sammen kan samarbeide godt sammen som et team. God planlegging er nøkkelen til en god ungdomsbedrift. Fordel ansvars oppgaver og vaktplaner rettferdig imellom klassen og ha god dynamikk hele vegen. Ungdomsbedrift skal være kjekt å starte, og gøy å holde på med. En ungdomsbedrift kan gi gode grunnleggende verdier for medlemmene.

Et eksempel på ei god ungdomsbedrift: En barn og ungdomsarbeider klasse bestemmer seg for å starte å arrangere barnebursdager. De organiserer alt og står for lokale, matlaging, pynting, barneleker og kaker. Start gjerne noe som kan få stor etterspørsel i markedet der dere bor. Klassen som arrangerte barnebursdager fikk stor suksess med fulle vaktplaner og arbeidsdager.

Forretningsidè og forretningsplan

Alle i felleskap skal være enig om hva dere skal starte. Hva skal dere selge? Hvilken behov hos kunder skal dere dekke? Hvilken tjenester skal dere tilby? Hvem skal dere selge til? Hvorfor skal kunden velge deres bedrift fremfor noen andre? Har dere mulighet til å skille dere positivt ut fremfor konkurrentene, så er det en klar fordel. Her kan det lønne seg å skrive ned disse ulike spørsmålene på et ark, for så å få hvert medlem av bedriften til å svare på spørsmålene. På denne måten vil alle sine meninger bli hørt, og en slipper å bli overkjørt av andre personer i grupper.

Forretningsplanen bør være så realistisk som mulig. En god forretningsplan gir dere en retning å arbeide etter, både under oppstarten og når dere ønsker å repetere litt underveis. Forretningsplanen bør inneholde: styrker og svakheter, langsiktige planer og arbeidsoppgaver. Forretningsplanen er først og fremst et godt verktøy for dere selv under og etter etableringen av bedriften. Husk at det alltid er mulig å endre planen undervegs, men som regel er det lurt å holde seg til den ordinære planen. En forretningsplan kan være lurt å ha med seg videre, da dere i senere tid kan gå tilbake for å evaluere hva dere fikk oppnådd og hva som kan jobbes videre med.

Registrering av ungdomsbedrift

Når du skal starte en bedrift i Norge må dette først meldes til Brønnøysundregistrene. Der får bedriften tildelt et organisasjonsnummer. Når dere skal oppdrette en bankkonto skal organisasjonsnummeret til bedriften oppgis. Bedriften skal registrere seg hos Brønnøysundregistrene på lik linje som en ordinær bedrift. Her er det mulig å få hjelp av ansette i Brønnøysundregistrene om dere er usikre.

Alle både lærere og elever skal registrere seg hos ungt entreprenørskap, før dere stifter og registrerer ungdomsbedriften. Dere må ha alt klart før dette gjøres der alt må være bestemt innenfor: ansvarsområde, forretningside, forretningsplan, budsjett og navn på bedrift. Derfor er det lurt å ha alt dette planlagt i god tid før dere registrere dere. Snakk gjerne med en lærer i forkant, han eller hun har nok mange tips og tidligere erfaring å deler med dere.

Målet for ungdomsbedriften

Etter at forretningsideen deres er på plass så kan dere begynne å tenke på målet for deres ungdomsbedrift. Det er lurt at alle i felleskap formulerer en felles visjon på hva dere ønsker å oppnå. Gå gjerne ut ifra denne modellen SMARTe mål: Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidsbestemte mål. En god bedrift har gode mål! En ungdomsbedrift skal være både gøy og lærerikt.

Arbeidsmiljø

Det viktigeste for at en bedrift skal oppnå suksess er at alle spiller på lag sammen. Lær hva et godt arbeidsmiljø vil si og fordel oppgavene rettferdig. Kjenn på arbeidsglede der en ungdomsbedrift skal være sosialt, lærerikt og kjekt. Hver enkelt medarbeider må ha positive holdninger til å være på jobb for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *